Oifig Ceantair an Daingin

Baile an Mhuilinn
Daingean uí Chúis
Chiarraí
V92 V078

T. (066) 9151353
F. (066) 9151801
Rphost: dingleAO@kerrycoco.ie

Príomh Sheirbhísí:
Uisce, Tithíocht agus Bóithre.

Déan Teagmháil

Comhairle Contae Chiarraí,
Áras an Chontae,
Ráth Teas, Trá Lí,
Co. Chiarraí,
Guthán: 066 7183500,
r-phost: info@kerrycoco.ie