Oifig Cheantair Chill Orglan

Plás na Leabharlainne
Bóthar Uíbh Ráthaigh
Cill Orglan, Contae Chiarraí
Guthán: (066) 9761123
Facs: (066) 9761664
Ríomhphost: killorglinAO@kerrycoco.ie

Príomhsheirbhísí:
Uisce, Tithíocht, Bóithre

Déan Teagmháil

Comhairle Contae Chiarraí,
Áras an Chontae,
Ráth Teas, Trá Lí,
Co. Chiarraí,
Guthán: 066 7183500,
r-phost: info@kerrycoco.ie