Oifig Cheantair Chathair Saidhbhín

Comhairle Contae Chiarraí
Teach na Cúirte
Cathair Saidhbhín
Contae Chiarraí
Guthán: 066 9472143
Facs: 066 9472958
Ríomhphost: CaherciveenAO@kerrycoco.ie

Príomhsheirbhísí:
Uisce, Tithíocht, Bóithre

Déan Teagmháil

Comhairle Contae Chiarraí,
Áras an Chontae,
Ráth Teas, Trá Lí,
Co. Chiarraí,
Guthán: 066 7183500,
r-phost: info@kerrycoco.ie