Scéim Tarscaoilte ar Rátaí (uasdátaithe Meitheamh 2021)

Tarscoileadh ar Rátaí Tráchtála de bharr COVID-19
Ceadófar tarscoileadh sa bhreis ar rátaí tráchtála do ghnólachtaí áirithe sa chéad trí ráithe de 2021. Tá critéir athraithe ag baint leis an tarscaoileadh 9-mí seo agus ar an mbonn sin is scéim tarscaoilte inti féin í nach mbaineann le scéim 2020.

Beidh tarscaoileadh 9-mí á cheadú do Gnólachtaí Incháilithe agus tógfaidh seo foirm sochair in áit rátaí. Beidh luach an tarscaoilte ionann agus 75% den bhille bliantúil rátaí do 2021. Beidh gnólachtaí go raibh orthu dúnadh, nó ar a raibh drochthionchar suntasach, de bharr COVID-19 incháilithe don tarscaoileadh.

Mar íocóir rátaí, cad is gá dom a dhéanamh chun an tarscaoileadh seo a fháil?
Ní gá iarratas a chur isteach go Comhairle Contae Chiarraí.
Cuirfidh Comhairle Contae Chiarraí tarscaoileadh 9-mí de 75%, de réir luach bille rátaí 2021, i bhfeidhm ar ghnólachtaí incháilithe agus beidh seo déanta i bhfoirm sochair in áit na rátaí.

Catagóirí eisiata
Ós rud é go bhfuil roinnt íocóirí rátaí nach raibh tionchar ag an bpaindéim ar a ngnólachtaí siúd, ní bheidh na híocóirí seo incháilithe don tarscaoileadh uathoibríoch.
Féach, led’ thoil, ar liosta na Catagóirí Eistiata

Cad ba cheart dom a dhéanamh más amhlaidh go bhfuilim i gcatagóir eisiata ach go raibh drochthionchar suntasach ag an bpaindéim ar mo ghnólacht?
Is féidir le gnólachtaí sna catagóirí eisiata incháilitheacht a lorg ó Chomhairle Contae Chiarraí más féidir leo a léiriú go raibh drochthionchar suntasach ar a ngnólacht.

Tá an próiseas achomhairc don gCeathrú 1 – 2021 (1 Eanáir 2021 go 31 Márta 2021) dúnta anois.

Chun incháilitheacht a lorg do tharscaoileadh Cheathrú 2 (1 Aibreán 2021 go 30 Meitheamh 2021) ní mór Foirm Iarratais Líonta agus Fianaise cháipéiseach a chur isteach ag an gComhairle Contae chun incháilitheacht a léiriú. Sa chás seo, cuir d’fhoirm iarratais líonta agus fianaise cháipéiseach isteach chughainn ag rateswaiver@kerrycoco.ie, nó ag an seoladh poist thíos, le bheith againn ar nó tar éis 1 Iúil 2021 agus faoi dháta nach déanaí ná am dúnta ar Aoine 23 Iúil 2021.

Teagmháil:

Seoladh Poist:
Roinn Ioncaim,
Comhairle Contae Chiarraí,
Halla Cuimhneacháin an Asaigh,
Sráid Deiní,Trá Lí,
Co. Chiarraí. V92PVW3

Rphost:                        rateswaiver@kerrycoco.ie
Guthán:                       0667162100

Naisc úsáideacha: