Scéim Ranníocaíochtaí Forbartha 2017

Tugtar fógra leis seo, de bhun Alt 48 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (arna leasú) go ndearna Comhairle Contae Chiarraí, ag a cruinniú ar an 25 Iúil 2017, Scéim Ranníocaíochtaí Forbartha, le héifeacht ón dáta seo. Gabhann an Scéim mar a glacadh léi ionad gach scéim roimhe sin sa Chontae, lena n-áirítear iarChomhairlí Baile, agus feidhm aici dá réir sin maidir leis an gContae ar fad.

Scéim Ranníocaíochtaí Forbartha 2017