Do Ghnónna

Déan Teagmháil le Uisce Éireann

Is iad Uisce Éireann anois bhur bpointe teagmhála do gach ceist faoi sholáthar uisce, bainistíocht chuntais agus billí san áireamh.

  • Níl aon athrú ar do tháillí ná ar mhinicíocht do bhillí.
  • Is iad Uisce Éireann anois a chuirfidh do bhillí ar sheirbhísí uisce amach chughat.
  • Ba cheart do gach íocaíocht anois a bheith déanta amach in ainm Uisce Éireann.

Má bhíonn aon cheist agat faoi do chuntas nó do sheirbhísí uisce, déan teagmháil le Uisce Éireann.

Fiosrúcháin Ginearálta, le billí, íocaíochtaí agus seirbhísí custaiméara san áireamh
Guthán: 1850 778 778 (9rn – 5.30in, Luan-Aoine)

Soláthar Uisce agus Cúrsaí Éigeandála:
1850 278 278 (24 uair sa ló, 7 lá sa tseachtain)

Uisce Éireann,
PO Box 860,
Oifig Sheachadta Deiscirt na Cathrach,
Corcaigh

Gréasán:             www.water.ie/business
Rphost:               business@water.ie
Twitter:               @IWCare
Cláir Chomhrá:    www.boards.ie/irishwater

 

Dein teagmháil linn

Ionad Seirbhísí Cheantar Oileán Chiarraí,
Bóthar an Stáisiúin,
Oileán Chiarraí,
Co. Chiarraí
Guthán: 066/7163400
Rphost: waterservices@kerrycoco.ie