Léarscáileanna na bhFodhlíthe um Luasteorainneacha Speisialta – Ciarraí Theas & Thiar

Tá na léarscáileanna iniata chun críocha eolais amháin agus ba chóir iad a úsáid mar threoir agus na fodhlíthe á gceadú. D’fhonn amhras a sheachaint, tá an cháipéis dar teideal “Fodhlíthe Chontae Chiarraí um Thrácht ar Bhóithre – Luasteorainneacha Speisialta 2018” mar bhunús dlí leis na luasteorainneacha athbhreithnithe agus sa chás go dtagann aon neamhréir chun cinn idir na fodhlíthe agus na léarscáileanna, beidh tosaíocht ag na fodhlíthe.

Dein teagmháil linn

An Rannóg Oibríochtaí,
Seomra 115
Áras an Chontae
Ráth Teas, Trá Lí,
Co. Chiarraí
Ph: 066/7183588
r-phost: roads@kerrycoco.ie