An Scéim Páirteachais Pobail

Cad is brí leis an Scéim Páirteachais Pobail?
Spreagann an scéim seo cur chuige i gcomhar (ar bhonn deonach) le grúpaí áitritheoirí áitiúla agus úinéirí talún chun athchóiriú a dhéanamh ar bhóithre áitiúla ar bheagán tráchta, bóithre aon lána nó bóithre caoch. Seachas bóithre caoch d’fhéadfadh bóthar a bheith mar cheangal idir dhá phríomhbhóthar áitiúla nó dhá bhóthar tánaisteacha áitiúla. Cé go mbaineann an Scéim Páirteachais Pobail go príomha le bóithre áitiúla, féadfar bóthar réigiúnach a chur san áireamh freisin más cabhair airgeadais amháin a bheidh ag teacht ón bpobal áitiúil.

Dein teagmháil linn

An Rannóg Oibríochtaí,
Seomra 115
Áras an Chontae
Ráth Teas, Trá Lí,
Co. Chiarraí
Ph: 066/7183588
r-phost: roads@kerrycoco.ie