Léarscáileanna na bhFodhlíthe um Luasteorainneacha Speisialta – Bóithre Náisiúnta

Tá na léarscáileanna iniata chun críocha eolais amháin agus ba chóir iad a úsáid mar threoir agus na fodhlíthe á gceadú. D’fhonn amhras a sheachaint, tá an cháipéis dar teideal “Fodhlíthe Chontae Chiarraí um Thrácht ar Bhóithre – Luasteorainneacha Speisialta 2018” mar bhunús dlí leis na luasteorainneacha athbhreithnithe agus sa chás go dtagann aon neamhréir chun cinn idir na fodhlíthe agus na léarscáileanna, beidh tosaíocht ag na fodhlíthe.

Contact Us
  Operations, Capital Infrastucture & Safety, Room 115 Co.Buildings Rathass, Tralee, Co. Kerry Tel: 066/7183588 Email: roads@kerrycoco.ie