Déan Tuairisciú Air

Is fíorthábhachtach dúinn do chuid aiseolais. Úsáid na naisc seo a leanas chun tuairisciú a dhéanamh ar aon fhadhb a bhíonn agat:

Chun aon ghearán ginearálta a dhéanamh, dean teagmháil lenár rannóg do Sheirbhísí Custaiméirí.

Déan Teagmháil

Comhairle Contae Chiarraí,
Áras an Chontae,
Ráth Teas,
Trá Lí,
Co. Chiarraí,
Ph: 066 7183500,
r-phost: info@kerrycoco.ie