Pobal


Déanann an Rannóg Pobail agus Bonneagair Thógtha éascú ar fhorbairt straitéisí agus clár comhtháite atá dírithe ar fholláine agus caighdeán beatha saoránach agus pobal a chur chun cinn ar fud Chiarraí. Déanann an Rannóg an Ciste Tacaíochta Pobail agus Scéimeanna Deontais Tuaithe éagsúla a bhainistiú, ag cinntiú go ndéantar maoiniú a dhíriú i gceart chun tacú le forbairtí pleanáilte a fhreastalaíonn ar riachtanais an phobail i gcoitinne. Is é forbairt pobal láidir, ar fud Chiarraí, atá i gcroílár obair na Rannóige Pobail. Déanann an Rannóg maoirseacht chomh maith ar bhainistíocht, oibriú agus margaíocht bhonneagar tógtha turasóireachta Chomhairle Contae Chiarraí, lena n-áirítear Ionad Bhogach Bhá Thrá Lí, Muileann Gaoithe Chathair Uí Mhóráin, Músaem Chontae Chiarraí agus Ionad Spórt & Fóillíochta Chill Airne. 

Dein teagmháil linn

An Rannóg Pobail
Áras an Chontae
Ráth Teas
Trá Lí
Co. Chiarraí
Ph: 066 7183680