Fuíllcheallraí

Rialacháin faoi Fhuíllcheallraí

Tá úsáideoirí deiridh fuíllcheallraí i dteideal ceallraí a chur ar ais saor in aisce, chuig asraonta miondíola a dhíolann na ceallraí céanna nó chuig ionaid bailithe údaraithe eile, lena n-áirítear ionaid fóntas poiblí. Tuilleadh eolais anseo http://www.epa.ie/enforcement/weee/batteries/

Glacann gach Ionad Athchúrsála agus Diúscartha Dramhaíola de chuid Chomhairle Contae Chiarraí fuíllcheallraí saor in aisce ag

AN NEIDÍN IONAID, BÁILE AN MHUILLEANN IONAID, CÁTHAIR SAIBHEAN IONAID, CILL ÁIRNE IONAID, CHORCA DHUIBHNE

Fiosruithe leis an Rannóg Seirbhísí Comhshaoil ar 066 7162000 nó r-phost chuig environ@kerrycoco.ie 

 

Déan teagmháil linn

An Rannóg Comhshaol,
Sráid Maine, Trá Lí,
Co. Chiarraí
Ph: 066 716 2000
Bruscar: 1800/326228
Fax: (066) 7120663
r-phost: environ@kerrycoco.ie