Fuíllcheallraí

Rialacháin faoi Fhuíllcheallraí

Tá úsáideoirí deiridh fuíllcheallraí i dteideal ceallraí a chur ar ais saor in aisce, chuig asraonta miondíola a dhíolann na ceallraí céanna nó chuig ionaid bailithe údaraithe eile, lena n-áirítear ionaid fóntas poiblí. Tuilleadh eolais anseo http://www.epa.ie/enforcement/weee/batteries/

Glacann gach Ionad Athchúrsála agus Diúscartha Dramhaíola de chuid Chomhairle Contae Chiarraí fuíllcheallraí saor in aisce ag Cill Airne,
Baile an Mhuilinn, Neidín, Cathair Saidhbhín, An Daingean.

Fiosruithe leis an Rannóg Seirbhísí Comhshaoil ar 066 7162000 nó r-phost chuig environ@kerrycoco.ie 

 

Dein teagmháil linn

An Rannóg Comhshaoil,
Sráid na Mainge,
Trá Lí, Co. Chiarraí
Ph: 066/7162000
Bruscair 1800/326228
Faics: (066) 7120663
r-phost: environ@kerrycoco.ie