Foirmeacha Iarratais Phleanála

Foirm Iarratais Pleanála

Fógra Laithreáin

Fógra Laithreáin – Eolas Breise

An tAcht Cóipchirt agus Ceart Gaolmhar, 2000 Dearbhú faoi Alt 74 (4)

Foirm Iarratais maidir le Díolúine faoi Alt 6(a)

Foirm Iarratais Reamhphleanala

Foirm Ghearáin um Fhorfheidhmiú Pleanála

Foirm Iarratais le haghaidh Deimhniú Díolúine ó Alt 96

Meabhrán Míniúcháin maidir le Deimhniú Díolúine ó Alt 96

Foirm Iarratais faoi Alt 57 (Déanmhas Chosanta)

Foirm Iarratias Alt 5

Tabhair faoi deara nach mbaineann an Deimhniú Díolúine ach le hiarratais ar 9 dtithe nó níos lú. Más iarratas é a bhaineann le 10 dtithe nó níos mó, ní mór togra a chur isteach ina sonrófar an chaoi a ndéanfaidh an t-iarratas Cuid V de na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt 2000-2015 a chomhlíonadh.