Fodhlíthe Chomhairle Contae Chiarraí

Fodhlíthe Trá 2022

Ghlac Comhairle Contae Chiarraí le Fodhlíthe Tránna athbhreithnithe in 2022. Baineann siad le limistéir atá faoi rialú agus faoi bhainistíocht na Comhairle ag na tránna atá liostaithe sna fodhlíthe, agus mar atá léirithe sna léarscáileanna ábhartha. Níl feidhm ag na fodhlíthe, go ginearálta, maidir le maoin phríobháideach ná le haon charrchlóis ná bóithre poiblí i gcóngar na dtránna atá i gceist. Tá cóip de na fodhlíthe agus na léarscáileanna cuí le fáil thíos.

Seo a leanas roinnt de na saincheisteanna a chuimsítear sna fodhlíthe:

Rialú Madraí :

D’fhonn téarmaí agus coinníollacha na scéime idirnáisiúnta maidir leis an mBratach Ghorm a chomhlíonadh, bhí ar Chomhairle Contae Chiarraí rialuithe teoranta áirithe ar mhadraí a thabhairt isteach ag an Trá Brait Ghoirm seo. Níl na rialuithe seo i bhfeidhm ach amháin i rith an tséasúir shnámha ainmnithe (1ú Meitheamh go dtí an 15ú Meán Fómhair gach. bliain) agus ní bhaineann siad ach le cuid na Brataí Goirme de na tránna seo, an limistéar idir bratacha an Gharda Tarrthála de ghnáth. Dá réir sin, ní cead madraí (ach amháin madraí treoracha agus madraí cuidithe) a thabhairt isteach ar chuid na Brataí Goirme den trá seo mar a leanas i rith na n-amanna seo a leanas :

 • n. go dtí 7i.n. gach lá (1ú Meitheamh go dtí an 15ú Meán Fómhair amháin): Baile an Bhuinneánaigh Thuaidh, Baile an Bhuinneánaigh Theas, Baile Uí Thaidhg, An Bheannach, an Fhianait, An Machaire Beag, Ceann Trá, Inse, Ros Beithe, an Trá Bhán, Cathair Saidhbhín, Baile an Sceilg agus Doire Fhíonáin.
 • 12 meánlae go 6i.n. gach lá (1ú Meitheamh go dtí 15ú Meán Fómhair amháin) : Trá Chuan na gCeall

Ní bhaineann na rialuithe seo le carrchlóis ná le cosáin phoiblí ar bith ag an trá seo. Ina theannta sin, níl feidhm ag na rialuithe maidir le haon chuid den trá atá lasmuigh den limistéar Bratach Ghorm ainmnithe . Is féidir teacht ar léarscáileanna de Thránna Brait Ghoirm Chiarraí thíos, a thaispeánann fairsinge cheantar na Brataí Goirme ar gach trá.

Nuair is féidir, ainmneoidh Comhairle Contae Chiarraí “trébhealaí” cuí ag ár dtránna Brait Ghoirm chun rochtain a sholáthar d’úinéirí madraí ar cheantair lasmuigh den chuid Bratach Ghorm ainmnithe. Aithneofar na trébhealaí seo trí chomharthaíocht eolais chuí. Ba chóir d’úinéirí madraí a gcuid madraí a choinneáil ar iall an t-am ar fad agus iad ag úsáid na trébhealaí seo.

Cuirtear fáilte roimh mhadraí i gcónaí ar gach trá eile i gContae Chiarraí a bhfuil rochtain ag an bpobal orthu, ach ní mór iad a choinneáil faoi smacht éifeachtúil agus ní mór d’úinéirí glanadh suas i ndiaidh a gcuid peataí.

Rialú Capall :

Tá rialuithe breise áirithe tugtha isteach ag Comhairle Contae Chiarraí do chapaill ag roinnt tránna i gContae Chiarraí. Níl na rialuithe seo i bhfeidhm ach amháin i rith an tséasúir shnámha ainmnithe (1ú Meitheamh go dtí an 15ú Meán Fómhair gach. bliain) agus ní bhaineann siad ach le cuid na Brataí Goirme de na tránna seo, an limistéar idir bratacha an Gharda Tarrthála de ghnáth. Dá réir sin, ní cead capaill a thabhairt isteach i gcuid na Brataí Goirme de na tránna sin mar a leanas i rith na n-amanna seo a leanas:

 • n. go dtí 7i.n. gach lá (1ú Meitheamh go dtí an 15ú Meán Fómhair amháin): Baile an Bhuinneánaigh Thuaidh, Baile an Bhuinneánaigh Theas, Baile Uí Thaidhg, An Bheannach, an Fhianait, An Machaire Beag, Ceann Trá, Inse, Ros Beithe, an Trá Bhán, Cathair Saidhbhín, Baile an Sceilg agus Doire Fhíonáin.

Is féidir teacht ar léarscáileanna de Thránna Brait Ghoirm Chiarraí thíos, a thaispeánann fairsinge cheantar na Brataí Goirme ar gach trá.

Féadfaidh capaill dul isteach ar gach trá eile i gContae Chiarraí a bhfuil rochtain ag an bpobal orthu, ach ní mór iad a choinneáil faoi smacht oiriúnach, áfach, agus ní mór d’úinéirí aon phóiríní a bhaint. Ina theannta sin, níl aon tionchar ag na rialuithe ar imeachtaí traidisiúnta amhail rásaí trá, atá faoi réir údaruithe malartacha.

Míreanna eile :

I measc na nithe eile a chlúdaítear faoi na fodhlíthe, tá na nithe seo a leanas :

 • Is cion é géilleadh do threoir ó Gharda Tarrthála nó cur isteach ar aon seirbhís Garda Tarrthála;
 • Tá srianta i bhfeidhm maidir le tinte a lasadh i limistéir agus i gcásanna áirithe;
 • Cosc ar úsáid feistí uisce inséidte áirithe, amhail aerthochtanna agus bréagáin uisce inséidte, ag tránna;
 • Cosc ar champáil thar oíche agus ar chóiríocht ag tránna áirithe;
 • Cosc ar úsáid feithiclí ar thránna áirithe;
 • Ceanglas chun cead a fháil chun earraí agus seirbhísí a dhíol ag tránna.

Má sháraítear na fodhlíthe, d’fhéadfaí Fógra Íocaíochta Seasta €75 a thabhairt nó, d’fhéadfaí go mbeadh gníomh cúirte mar thoradh air.

Fodhlíthe Tránna Chomhairle Chonate Ciarrai 2022

Fodhlíthe Árthaí Áineasa agus Scairdscútair Phearsanta 202

Ghlac Comhairle Contae Chiarraí le Fodhlíthe leasaithe Árthaí Áineasa agus Scairdscútair Phearsanta in 2022. Clúdaíonn siad úsáid feithiclí scairdsciála agus árthaí áineasa beaga ag roinnt tránna agus uiscebhealaí intíre i gContae Chiarraí.

Tá cóip de na fodhlíthe agus na léarscáileanna cuí le fáil thíos.

I measc na nithe eile a chlúdaítear faoi na fodhlíthe, tá na nithe seo a leanas :

 • Cosc ar úsáid feithiclí scairdsciála agus scairdscútair phearsanta laistigh de 300 méadar ó imeall na n-uiscí ag na tránna seo a leanas :Baile an Sceilg, Baile an Bhuinneánaigh Thuaidh, Baile an Bhuinneánaigh Theas, Baile Uí Thaidhg, An Bheannach, Doire Fhionnáin, an Fhianait, Cuan na gCeall, An Machaire Beag, Ros Beithe, Ceann Trá agus an Trá Bhán, Cathair Saidhbhín;
 • Ceanglas chun gaireas snámhachta pearsanta a chaitheamh agus feithiclí scairdsciála agus scairdscútair phearsanta pearsanta á n-oibriú;
 • Cosc ar úsáid feithiclí scairdsciála ar na lochanna seo a leanas: Loch Coiteáin, Loch Cárthaí, Loch Luíoch agus Loch Gile.

Má sháraítear na fodhlíthe, d’fhéadfaí Fógra Íocaíochta Seasta €75 a thabhairt nó, d’fhéadfaí go mbeadh gníomh cúirte mar thoradh air.

Fodhlíthe Árthaí Áineasa agus Scairdscútair Phearsanta

 

 

Contact Us
Beaches
Forms
Waste