Dramhaíl Teaghlaigh Dhainséarach

An bhFuil Dramhaíl Dhainséarach sa Bhaile agat?.
‘Tá’ an freagra is dóchúla ar an gceist sin. Tá dainséar ag baint le cuid mhaith earraí tí a bhíonn in úsáid ar bhonn laethúil agus ba chóir fáil réidh le táirgí agus pacáistíocht fuíll mar is ceart agus gan iad chur i d’araid rothaí RIAMH.

Samplaí de Dhramhaíl Teaghlaigh Dhainséarach:-

● PÉINTEANNA/CAOLAITHEOIRÍ OLA (ní athchúrsáiltear péinteanna uisce)
● AERASÓIL
● OIBREÁIN GHLANTÓIREACHTA/TUARTHÓIRÍ
● FUÍOLL-OLA INNILL
● FIAILNIMHEANNA AGUS LOTNAIDICÍDNÍ EILE
● GACH CINEÁL CEALLRA
● FEADÁIN SOLAIS FHLUARAISEACHA

Faigh réidh leis an dramhaíl dhainséarach seo go cúramach ag d’Ionaid Dramhaíola agus Athchúrsála áitiúla. Cinntigh go gcuirtear ar fáil chun a dhiúscairt an Dramhaíl Teaghlaigh Dhainséarach uile ina coimeádán bunaidh.

Cad is Féidir a Dhéanamh chun Ceimiceáin a Laghdú sa Bhaile/i do Ghairdín
Athraigh do bhéasa agus cuardaigh roghanna eile ar ábhair dhainséaracha nach ndéanfaidh a oiread dochair don comhshaol. Tá leideanna ar laghdú ceimiceán sa bhaile thíos:

The above 2 docs are included in email

Suíomhanna Gréasáin Úsáideacha:-
www.epa.ie
www.mywaste.ie/

Dein teagmháil linn

An Rannóg Comhshaoil,
Sráid na Mainge,
Trá Lí, Co. Chiarraí
Ph: 066/7162000
Bruscair 1800/326228
Faics: (066) 7120663
r-phost: environ@kerrycoco.ie