An Chreat-Treoir Uisce

Is treoir ón AE í an Chreat-Treoir Uisce ina soláthraítear creat chun cáilíocht uisce a chosaint agus a fheabhsú ar fud an AE.  Baineann an treoir le gach cineál uisce lena n-áirítear: aibhneacha, lochanna, screamhuisce, uiscí trasdultacha agus cósta.  Tá sonraí maidir leis an treoir agus maidir le cáilíocht uisce dromchla agus screamhuisce i gContae Chiarraí ar fáil trí na naisc seo a leanas:

https://www.epa.ie/irelandsenvironment/water/

https://www.catchments.ie/

Dein teagmháil linn

An Rannóg Comhshaoil,
Sráid na Mainge,
Trá Lí, Co. Chiarraí
Ph: 066/7162000
Bruscair 1800/326228
Faics: (066) 7120663
r-phost: environ@kerrycoco.ie