Áiseanna le fail ag láiththreacha conláiste poiblí

https://vimeo.com/oneproductionsreview/review/478523917/c7a1e9134d

Tá cúig láthair conláiste poiblí againn I mBaile an Mhuilin,Cill Airne,Neidín,Daingean Uí Chúis agus Cathair Saidhbhin.Ghlacann na suiomhanna seo le ghnath bruscar maraon le bunabhar eagsula áthcúrsala.

Ghlactar saor in aisce le dramhaíl ghuaiseach tí,dramh-mhiotal,cadhnraí,buidéil,,earraí leictreacha dramhaíola,cairtchlár agus teicstílí

 

Dein teagmháil linn

An Rannóg Comhshaoil,
Sráid na Mainge,
Trá Lí, Co. Chiarraí
Ph: 066/7162000
Bruscair 1800/326228
Faics: (066) 7120663
r-phost: environ@kerrycoco.ie