Áiseanna le fail ag láiththreacha conláiste poiblí

https://vimeo.com/oneproductionsreview/review/478523917/c7a1e9134d

Tá cúig láthair conláiste poiblí againn I mBaile an Mhuilin,Cill Airne,Neidín,Daingean Uí Chúis agus Cathair Saidhbhin.Ghlacann na suiomhanna seo le ghnath bruscar maraon le bunabhar eagsula áthcúrsala.

Ghlactar saor in aisce le dramhaíl ghuaiseach tí,dramh-mhiotal,cadhnraí,buidéil,,earraí leictreacha dramhaíola,cairtchlár agus teicstílí

 

Téir I dtreangbháil linn

Póna Comhairle Contae Chiarraí, Trá Lí, Co. Chiarraí T: 066 – 7183700
E: dogpound@kerrycoco.ie
Oscailte do coinní amhain idir 10.00am- 1.00pm  & 2.00pm – 5.00pm  ón Luan go Aoine