Achomhairc

Cuimsíonn an córas Pleanála próiseas cuimsitheach achomhairc.

Faoin bpróiseas seo, is féidir le haon chinneadh pleanála a dhéantar ag an Údarás Pleanála a bheith faoi réir athbhreithniú neamhspleách ag an mBord Pleanála.

Le tuilleadh eolais a fháil maidir le hachomharc a dhéanamh téigh chuig http://www.pleanala.ie/appeals/index_appeals_ga.htm